Masterclass “bouwstenen voor de ideale werkomgeving” op 26 april 2016

9 februari 2016

Over veranderende inzichten in de werkplek

De impact van de werkplek op de productiviteit en effectiviteit van een werknemer is groot. Er komen veel factoren bij kijken, zoals beleving en visualisatie, multi-inzetbaarheid van het gebouw, tijd en plaats ongebonden werken. Maar hoe breng je dat nu allemaal samen in een ideale werkomgeving en hoe creëer je die? In deze masterclass, die plaats vindt in ons Belevingscentrum in Utrecht, krijgt u een overzicht van alle belangrijke factoren en dient ons Belevingscentrum om inspiratie op te doen omtrent de ideale werkomgeving.

Deze Masterclass is gericht op facilitaire professionals in de profit en non-profit sector. Voor functies als senior facilitair manager, beleidsmedewerker, adviseur, projectleider, facilitair contractmanager, facilitair teamleider of manager bedrijfsbureau.

Hier leest u alles over de masterclass, kunt u de brochure downloaden en u inschrijven voor de masterclass, die plaatsvindt op 26 april 2016.

In samenwerking met FMM Academy en Ucility

Deze masterclass wordt verzorgd in samenwerking met FMM Academy en Ucility, waarbij wij onze ervaring en expertise delen over welke waarde de fysieke werkomgeving kan hebben en met de deelnemers aan de slag gaan met het in kaart brengen van de stappen die doorlopen worden om een interieur aan te laten sluiten op een bedrijfscultuur en een nieuwe manier van werken. FMM Academy organiseert al vele jaren opleiding- en trainingsprogramma’s voor facility professionals. De facilitaire seminars, masterclasses, leergangen en events ondersteunen de professionals bij het optimaal uitvoeren van hun dagelijks werk binnen de facilitaire organisatie. De programma’s besteden o.a. aandacht aan kennisoverdracht omtrent actuele trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en actuele wet- en regelgeving. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden van de deelnemers. De programma’s van FMM Academy zijn gericht op het werkveld van het facilitair bedrijf en gaan in op thema’s als gastvrijheid/hospitality, servicedesk, regievoering, NEN en strategisch facility management.