Interieurs op diverse ambitieniveaus


Wij realiseren volledig merkonafhankelijk en op elk ambitieniveau.

Als flexibel interdisciplinair team, weten wij theoretische en praktijkgerichte kennis vakkundig te combineren. Hierdoor zijn wij in staat om interieurprojecten op maat op te leveren, passend bij uw ambitieniveau.

Ervaring met taakstellende budgetten

Als full-service projectinrichter zijn wij gewend om met én binnen taakstellende budgetten te werken, hier hebben wij veel ervaring in. Hierdoor zijn we in staat snel en efficiënt de vertaling te maken van verschillende ambitieniveaus naar m2 prijzen. Afhankelijk van het ambitieniveau en opgave maken we inzichtelijk maken wat de mogelijkheden zijn binnen uw budget.

Lees ook: Wie zijn wijOnze visieOnze eigen settingDuurzaam interieur – Turnkey aanpakVacatures

Neem contact op!
"Snel, efficiënt en op elk ambitieniveau"

Wij gaan graag met u in gesprek.