"De school wordt een gebouw waar ontmoeten en kennisdelen centraal staan."

De vooravond van grote veranderingen

De toekomst van het onderwijsgebouw

Jan Torn is al jaren werkzaam in de interieurbranche en heeft altijd een sterke interesse gehad in mensen en jongeren, en daarmee in het onderwijs. Het mooiste vindt hij om interieur en onderwijs samen te brengen en innovatieve werkomgevingen voor onderwijsinstellingen te creëren.

Genoeg reden om deze bevlogen man, één van onze Senior Project Consultants,  eens te bevragen over zijn visie op de toekomst van het onderwijsgebouw.

Jan T portret

Ontwikkelingen binnen het onderwijs

Jan: ‘We staan aan de vooravond van grote veranderingen. Het Nieuwe Werken wordt al breed gedragen en toegepast, maar Het Nieuwe Leren nog niet. Dit heeft met maatschappelijke ontwikkelingen te maken en bijvoorbeeld ook met de medewerking van uitgevers, die niet staan te springen om lesboeken digitaal uit te brengen.’ Het lijkt een kwestie van geld te zijn, waardoor de ontwikkeling binnen het onderwijs niet doorzet. Jan: ‘HNW was niet succesvol geweest als het niet betaalbaar was geweest, dit geldt dus ook voor HNL.’

Het onderwijsgebouw

‘De school wordt een gebouw waar niet zozeer geleerd moet worden, maar waar ontmoeten en kennisdelen centraal staan’, zegt Jan. ‘Een kind brengt veel tijd door op school, de school zou aan moeten voelen als een tweede thuis. Zeker in de huidige tijd, waar veel kinderen te maken krijgen met gescheiden ouders en waar de thuissituatie soms helaas geen veilige plek is, is het des te belangrijker dat de schoolomgeving in die behoefte voorziet.  De leraar wordt ook steeds meer een identificatiefiguur of buddy, met een veel  bredere rol dan alleen kinderen lesstof bijbrengen. ‘

Wat  is de rol van Rever in deze ontwikkelingen?

Jan: ‘In het onderwijs is het verleidelijk om in traditionele patronen te denken en te werken, maar uiteindelijk zorgt het voor stilstand. En stilstand is achteruitgang, dat is algemeen bekend. Patronen doorbreken vereist lef. Bij Rever hebben we lef, dit hebben we onder andere toegepast in het Lab to Learn, dat wij in februari 2014 gerealiseerd hebben in Etten-Leur. Dit Lab is volledig opgezet vanuit de visie dat een schoolgebouw een bredere functie heeft en dat onderwijs verandert. Het is een Lab waar leerkrachten vertrouwd kunnen raken met nieuwe technieken en andere vormen van onderwijs. Het Lab gaat uit van de theorie van de meervoudige intelligentie: mathematisch, intra-persoonlijk, inter-persoonlijk, naturalistisch, verbaal, visueel, muzikaal en lichamelijk. Dit hebben we toegepast door 8 verschillende zones in het Lab to Learn te ontwerpen en te realiseren.’

Het schoolgebouw krijgt een bredere functie en onderwijs verandert.

Toekomst

Jan zou het liefst nog meer Labs creëren, want hij is ervan overtuigd dat ruimte en (h)erkenning voor het kind het beste resultaat oplevert: ‘een rijke leer- en werkomgeving zorgt ervoor dat je meer uit jezelf kunt halen’. Jan werkt voor interieurprojecten binnen het onderwijs samen met een veranderoloog om schoolbesturen te overtuigen en te helpen anders te denken.

Jan: ‘Het leven bestaat uit verbinding. Rever geeft mij een platform om de verbinding tussen het onderwijs en Rever te realiseren. Sleutelwoorden daarbij zijn: leven, leren, groeien en er in geloven. Daar sta ik voor.’

Lees ook: Wie zijn wijOnze visieOnze eigen settingDuurzaam interieur – Interieurs op diverse ambitieniveaus – Turnkey aanpakVacatures