De wereld staat onder druk

De wereldbevolking, welvaart en consumptie nemen jaarlijks toe. Dat zet klimaat, natuur, maatschappij en economie onder druk. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor het minimaliseren van grondstofgebruik, het reduceren van CO2 uitstoot, het beschermen van de wereldwijde natuur en het vergroten van sociaal en maatschappelijk rendement.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Als Rever dragen wij hier actief aan bij. Om nú gezond te leven en een gezonde toekomst voor onze kinderen en volgende generaties te waarborgen. Wij vinden dat we de aarde en haar grondstoffen niet langer zó intensief mogen gebruiken. Wij willen en kunnen hier samen met onze opdrachtgevers een verschil in maken. De ambitie van ons team is hoog en we vinden dat elke stap, groot en klein, telt! Ieder van ons zet zich hier persoonlijk voor in en samen zijn wij onderdeel van de hoognodige verandering.

Hoe dragen wij hier concreet aan bij?

Om ervoor te zorgen dat dit geen loze belofte is, hebben wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als uitgangspunt genomen. Dit zijn 17 doelen die in 2015 als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn vastgesteld, in het kader van de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Wij hebben ons door de SDG’s laten inspireren en onze organisatie en uitvoerende werkzaamheden kritisch tegen de 17 doelen aangehouden. We hebben besloten onze focus te leggen op de doelen waar wij binnen onze cirkel invloed op uit kunnen oefenen:

  • SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13 : Klimaatactie
  • SDG 15 : Leven op het land
  • SDG 17 : Partnerschap om doelen te bereiken

Duurzaamheid-circulariteit-onze ambitie-SDG's NL

 

SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie

“Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.”

Dit SDG richt zich op het realiseren van duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel duurzamer: we moeten ‘meer produceren met minder’. In onze interieurprojecten maken wij voortdurend heel bewuste keuzes in de materialen die we inzetten, wat de herkomst en samenstelling ervan is, hoe we de langst mogelijke levenscyclus kunnen waarborgen én wat een volgende levenscyclus zou kunnen brengen. We werken bij voorkeur met refurbished (of anders circulair) meubilair en overwegen ten alle tijden een constructie van terugname na een x-aantal jaar. Ook kijken wij continu naar onze eigen organisatie. Wij zijn ons zeer bewust dat onze bedrijfsactiviteiten invloed hebben op de aarde en stimuleren ook onze onderaannemers en leveranciers hun processen te verduurzamen, hun transportbewegingen te minimaliseren en hun afvalproductie te verminderen.

SDG 13 : Klimaatactie

“Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.”

Gevaren voor het klimaat terugdringen doen wij door bewust om te gaan met energie. We werken in een gasloos kantoor, hebben alleen LED-verlichting, scheiden afval en stimuleren onze opdrachtgevers op deze vlakken de juiste keuzes te maken. We zetten stappen in het verduurzamen van ons mobiliteitsbeleid, inmiddels is bijna ons gehele wagenpark elektrisch. In onze interieurprojecten adviseren we om materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen in te zetten en onze belasting op het klimaat altijd te compenseren via een daarvoor goedgekeurde instantie. Overkoepelend nemen we diverse maatregelen om onze CO2 voetafdruk te verkleinen; per 2 mei 2023 zijn we als eerste binnen onze dienstverlening gecertificeerd op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

SDG 15 : Leven op het land

“Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.”

Wij hechten veel waarde aan duurzaam bosbeheer. In elk interieurproject wordt gebruik gemaakt van hout, wij eisen van onze onderaannemers dat er uitsluitend FSC of PEFC gecertificeerd hout wordt toegepast, met een heldere chain of custody. Daarbovenop prefereren we hout dat zo lokaal als mogelijk ingewonnen wordt.

SDG 17 : Partnerschap om doelen te bereiken

“Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.”

Op nationale/lokale schaal, versterken wij de verbinding met onze partners, leveranciers en andere partijen, om zo meer impact te kunnen genereren. Diverse partijen hebben (in-)direct een mondiale impact, daarover gaan we regelmatig in gesprek. Tegelijkertijd doen we steeds minder zaken met partijen die geen duidelijke duurzaamheidsvisie of ambitie hebben. Door onze duurzame doelen en ambities te delen, hopen we anderen te inspireren en tot actie aan te zetten. Alleen sámen kunnen we doelen realiseren.

Een duurzaam & circulair interieur voor jouw organisatie

Kunnen wij jou helpen met een duurzaam & circulair interieur voor jouw organisatie? We vertellen je graag meer over onze turnkey projectaanpak voor het ontwerpen & bouwen van optimale werkomgevingen. Neem gerust contact met ons op als je hier eens vrijblijvend over wilt sparren met een van onze Projectconsultants of met een Adviseur Huisvesting.

Download onze whitepaper

over circulair inrichten in de praktijk.
Op weg naar een duurzamere wereld

Alleen samen kunnen we het verschil maken!