Duurzaamheidswinst in de bouw met Cirkelstad Utrecht

9 maart 2016

Cirkelstad Utrecht is een platform van vooruitstrevende bouwgerelateerde partijen die werk maken van steden met minimale uitval (van werkenden), minimaal afval (van burgers en bedrijven) en minimale uitstoot (van distributie en vervoer). Wij omarmen dit initiatief en dragen de principes van Cirkelstad graag uit.

Cirkelstad: een stad zonder afval, zonder uitval

Bouwen zonder afval door het sloopmateriaal ter plekke om te vormen tot nieuw bouwmateriaal; in Rotterdam worden al sinds 2007 grondstoffen hergebruikt voor nieuwbouw en renovatie. Onder de noemer Cirkelstad bouwt dit regionaal bewezen concept nu landelijk uit, met als doel zoveel mogelijk steden zonder afval te creëren. Inmiddels zijn ook Amsterdam, Amersfoort en Utrecht Cirkelsteden. In elke Cirkelstad werken zo’n 10 tot 20 publieke en private partijen samen aan een circulaire bouwsector.

Onze circulaire ambitie

Wij zijn in gesprek met Cirkelstad Utrecht om onze kennis en ervaring op het gebied van circulair inrichten en revitalisatie te delen met de betrokken partijen en andere aangesloten ondernemingen. Krachten bundelen om een transitie naar een circulaire economie slim te versnellen, dat is waar wij voor willen gaan. Voor ons is circulair denken en handelen geen marketingtool maar een must om een goede toekomst voor onze kinderen te kunnen waarborgen. We vinden dit belangrijk vanuit de wetenschap dat de grondstoffen van onze aarde niet onuitputtelijk zijn – en de urgentie hiervan.

Hoe werkt Cirkelstad?

Het uitgangspunt is dat er duurzaamheidswinst wordt geboekt door ketensamenwerking. De partijen met circulaire ambities die zich in Cirkelstad Utrecht verenigd hebben, brengen materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug in de kringloop. De materialen worden toegepast in nieuwe producten: zo ontstaat er geen afval. Het werk wordt bij voorkeur verricht met de mensen uit de stad, veelal door personen met afstand tot de arbeidsmarkt: geen uitval.

Doorbraken forceren

Hiermee staat Cirkelstad voor een systeemaanpak om doorbraken te forceren. Participerende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat en zorgen dat die resultaten geborgd worden om een volgende keer, weer met nieuwe partijen te blijven werken aan een stad zonder afval, zonder uitval.

Rutger Büch, Gemeentesecretaris Cirkelstad: Het is zo logisch om je organisatie te richten op datgene waar wij als samenleving om (gaan) vragen. Het geeft een grote betrokkenheid en maakt het werk vele malen interessanter. Voor jezelf, je collega’s en je ketenpartners. Gaat dat dan niet vanzelf? Nee, ook dat is zo logisch als het zijn kan. We hebben allemaal een ander verleden en rol waardoor dingen eerder of later op zijn plek vallen. Dat maakt Cirkelstad zo interessant in haar aanpak. Plek voor iedereen en met de partijen waarbij het kwartje gevallen is gaan we hard aan de slag. Terugkijkend is er al veel ervaring, die delen we graag. Nog belangrijker is het dat partijen zelf regionaal met elkaar aan de slag gaan. Ontdekken hoe zijzelf in samenwerking tot (een duurzaam) resultaat komen. Een bewuste keuze om te investeren, een bewuste keuze voor werk wat er toe doet.”

Circulaire interieurprojecten realiseren

Door inspiratie, kennis en contacten te delen en steeds meer circulaire interieurprojecten te realiseren, hopen wij bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Het uitbreiden van de Cirkelsteden in Nederland kan resulteren in een concurrentievoorsprong van de Nederlandse bouw- en sloopsector op bedrijven in andere EU landen: een mooie uitdaging.

Geraadpleegde bronnen: https://www.cirkelstad.nl/ en https://www.usi.nl/.