Het clubhuis zet mens, team en organisatie centraal

25 januari 2021

Het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat mensen anders zijn gaan kijken naar de manier waarop zij hun werk organiseren. Kenniswerkers hebben massaal ervaren (en ervaren nog steeds) wat de voor- en nadelen zijn van thuiswerken. Wij zien een reeds verwachte trend realiteit worden: mensen omarmen de keuzevrijheid, flexibiliteit en kwaliteit van leven die het thuiswerken met zich meebrengt.

Oude denkpatronen loslaten

Het is natuurlijk waanzin dat we massaal in de files aansloten om op kantoor onze mails te beantwoorden, voor een dagstart aanwezig te zijn of achter onze laptop iets te produceren. Toch deden we dit tot voorkort nog met z’n allen. Mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren en onze patronen zijn nog gebaseerd op het idee van gevoelsmatige controle en de overtuiging dat bepaalde activiteiten op kantoor plaats moeten vinden. Dat was al achterhaald, en nu helemaal!

Met alle technologische ontwikkelingen is op kantoor werken al lang niet meer noodzakelijk. Er is zelfs bewezen dat werken op kantoor een vermindering van de productiviteit kan opleveren. Is het kantoor anno 2021 dan overbodig geworden? Is het kantoorwezen een nawee van denkpatronen uit de industriële revolutie waar we nu voorgoed afscheid van kunnen nemen?

Het kantoor wordt een clubhuis

Uit onze ervaring met huisvestingstrajecten in de afgelopen jaren en uit eigen onderzoeken blijkt het afschaffen van een kantoor zéker niet wenselijk. Menig organisatie heeft het getest en bijna allemaal zijn zij er volledig op teruggekomen. Er is wel degelijk behoefte aan een plek met aantrekkingskracht, waar je naartoe gaat om gelijkgestemden te ontmoeten en waar gezamenlijk je doelen kunt verwezenlijken. Wij zien het als een community die jou inspireert, informeert en activeert. De echte reden waarom men op een bepaalde plek wil werken wordt nu versneld en grootschalig duidelijker dan ooit tevoren. De behoeften komen dan ook samen in onze visie dat het kantoor een clubhuis wordt.

Verbinding, identiteit & cultuur

In het clubhuis komen mensen samen die een gedeelde passie en gemeenschappelijk doel hebben. Het gaat om de persoonlijke verbinding met elkaar, de beleving van de identiteit en de cultuur die je ergens ervaart. Een plek waar je je ontwikkelt, uitgedaagd wordt, topprestaties levert, gewaardeerd wordt en samenwerkt aan een betere toekomst. Met mensen die ervoor gáán, iets bij willen dragen aan hun club en zin geven aan het leven door de wereld om hen heen beter te maken: optimaler, duurzamer, gezonder, gelukkiger.

Behoefte gedreven werken

Bij het ontwikkelen van een clubhuis als optimale werkomgeving, worden de behoeften centraal gezet, we noemen dit behoefte gedreven werken. Als ontwerpers houden wij bij het creëren van een clubhuis met meer dan 100 verschillende behoeften rekening om ervoor te zorgen dat we een optimale werkomgeving creëren. Het gaat om de behoeften van:

 • De (bevlogen) mens
 • Het (open) team
 • De (doelgerichte) organisatie

Deze drie segmenten beïnvloeden en versterken elkaar niet alleen; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mens, team en organisatie staan centraal

Het clubhuis zet dus de behoeftes van mens, team en organisatie centraal. Zo houden we bijvoorbeeld bij de (bevlogen) mens rekening met de:

 • Functionele behoeften; zoals geconcentreerd kunnen werken, gezond & vitaal blijven en een prettig binnenklimaat hebben.
 • Sociale behoeften; zoals persoonlijk contact, transparantie, ergens bij willen horen en erkenning krijgen.
 • Emotionele behoeften; zoals waarde toevoegen, jezelf ontplooien en vertrouwen krijgen.

Vergis je niet: het clubhuis is zeker geen luilekkerland voor medewerkers. Geen café waar je alleen maar koffiedrinkt en een pilsje pakt. Het clubhuis stimuleert je om topprestaties te kunnen leveren. Daarbij heeft ieder teamlid zijn eigen cruciale rol. Iedereen draagt bij aan het uiteindelijke succes van de organisatie.

De voordelen van behoefte gedreven werken vanuit een clubhuis:

 • Het draagt bij aan groei
 • Het zorgt voor continuïteit
 • Het verhoogt rendement
 • Het draagt identiteit
 • Het creëert wendbaarheid
 • Het versterkt verbinding
 • Het zet aan tot daadkracht
 • Het stimuleert ontwikkeling
 • Het bevordert geluk
 • Het vergroot trots

Meer hierover lees je op deze pagina en zie je in onderstaande video.

Het clubhuis slaat aan!

Sinds het in de loop van 2020 duidelijk werd dat het kantoor zoals we dat kenden, definitief in transitie was naar het clubhuis, zijn wij al voor verschillende organisaties een clubhuis aan het ontwerpen en as we speak worden er ook al een aantal clubhuizen gebouwd onder onze supervisie. Tevens zijn we met vele organisaties in gesprek over hoe het clubhuis er voor hén uitziet. Het clubhuis slaat dus aan!

Inspiratie voor je eigen clubhuis?

Wil je zelf ervaren hoe wij invulling hebben gegeven aan ons eigen clubhuis in Utrecht en zoek je inspiratie hoe dat er voor jouw organisatie uit zou kunnen zien? Meld je dan hier aan voor een rondleiding! Of bel/mail ons op 030-2142255/info@rever.nl om een afspraak te maken.