Het theater is voorzien van drie verschillende skyboxen, waarin een team samen aan de slag kan of waarin je tijdens een seminar of workshop in het theater, met een subgroep een opdracht uit kunt werken. De skyboxen bieden verschillende manieren van (actief) zitten en voorzien hiermee in diverse behoeftes. De ruimte is hierdoor ook voor (meerdere) kleinere groepen inzetbaar.