7 succesfactoren voor een geslaagde huisvesting

19 mei 2022

Een werkomgeving creëren die wérkt, hoe doe je dat? Lees hier onze 7 succesfactoren voor een geslaagde huisvesting.

Factor 1: Begin bij de basis: de behoeftes van mens, team en organisatie

Een goede werkomgeving is afgestemd op de werkdynamiek van de organisatie en de behoeftes van de mensen en teams die daar (samen-)werken. Dit klinkt logisch maar bij het ontwikkelen van een huisvestingsconcept worden vaak andere factoren centraal gezet. Er wordt bijvoorbeeld teveel gekeken naar individuele behoeftes of esthetische aspecten. Behoeftes van mens, team en organisatie kunnen van elkaar verschillen, het is goed om dit aan het begin van het huisvestingstraject inzichtelijk te hebben, zodat deze met elkaar in balans kunnen worden gebracht.

Meer lezen over het centraal stellen van behoeftes? Lees dan dit artikel!

Factor 2: Meten is weten: inrichten op basis van data

Zoals genoemd is een werkomgeving die aansluit bij de werkdynamiek van de organisatie de sleutel tot een goede en geslaagde huisvesting. Om inzicht te krijgen in hoe jouw organisatie werkt is het van belang activiteiten en/of werkzaamheden in kaart te brengen en keuzes te maken op basis van data. Door informatie op een consistente en objectieve manier uit te vragen, kun je over een langere periode meten en analyseren hoe de organisatie en de behoeftes van medewerkers zich ontwikkelen. Wanneer de keuzes binnen je huisvesting of het Programma van Eisen gebaseerd zijn op meningen of aannames, is de kans groot dat deze niet goed aansluit bij de manier van werken en behoeftes van individuen en teams binnen de organisatie.

Ben je benieuwd hoe wij dat voor ons eigen clubhuis hebben aangepakt? Meld je aan voor een rondleiding!

Factor 3: De werkomgeving als weerspiegeling van de cultuur en identiteit

Wanneer het interieur een weerspiegeling van de identiteit van een organisatie is, kunnen medewerkers zich beter identificeren met de organisatie en voelen zij zich meer betrokken. Ook vindt er meer interactie plaats en is het werkplezier hoger. Voor bezoekers en externen zorgt een interieur dat in lijn is met de identiteit van de organisatie ervoor dat het bedrijf gezien wordt als professioneel en geloofwaardig, als een organisatie met een visie.

Interessant? In dit artikel lees je hier meer over!

Factor 4: Neem mensen mee in de verandering

Een nieuwe huisvesting betekent vaak een andere manier van werken, een andere set regels en het loslaten van oude gewoontes. Dit vergt een aanpassing in het gedrag van medewerkers. Het bewerkstelligen van een gedragsverandering moet niet onderschat worden. Het meenemen van mensen in een verandering is heel belangrijk om een huisvestingsproject te laten slagen. Bij iedere verandering zijn er groepen mensen die de verandering direct omarmen en er zijn altijd groepen mensen die weerstand tonen. Draagvlak creëren en structurele heldere communicatie om verwachtingen te managen zijn essentiële onderdelen voor het laten slagen van een huisvestingsproject. Maak mensen onderdeel van de verandering, dan wordt het leuk!

Lees hier hoe een duurzame ontwikkelingsbank dit aan heeft gepakt.

Factor 5: Een sterke samenwerking tussen HR/FM/ICT

Een aantal interne stakeholders spelen een belangrijke rol in het faciliteren van huisvesting. Waar FM kijkt naar de fysieke werkomgeving en het optimaal faciliteren, ontfermt HR zich meer over de menselijke aspecten en het beleid dat met huisvesting gemoeid is. IT is onmisbaar om met de juiste hardware en systemen te kunnen werken. FM, HR en IT hebben elkaar nodig om tot een passende nieuwe manier van werken te komen die de gebruiker optimaal ondersteunt. De samenwerking tussen deze disciplines moet een continu proces zijn – continu hierover in gesprek blijven is cruciaal. Doordat behoeftes van mensen en manieren van werken regelmatig wijzigen, dienen het beleid, de werkomgeving en middelen wendbaar te zijn om mee te kunnen bewegen en zo optimaal te blijven faciliteren en op elkaar afgestemd zijn.

Wil je hier meer over lezen? Download dan ons “Trendrapport 2022: De toekomst van kantoor & werken”.

Factor 6: Huisvesting als strategisch instrument

Goede huisvesting ondersteunt het primaire proces van een organisatie. Huisvesting wordt steeds vaker gezien als katalysator voor het bereiken van specifieke organisatiedoelstellingen, een strategisch instrument dus. Een goed voorbeeld hiervan is de War on Talent, deze is op dit moment actueler dan ooit. In de huidige arbeidsmarkt is het voor veel bedrijven een grote uitdaging om goed personeel te vinden. Huisvesting is het visitekaartje van je organisatie en wordt door de jongere generatie graag gezien als secundaire arbeidsvoorwaarde. Een belangrijk middel dus om talent aan te trekken! De locatie waar je gevestigd bent en de mate van innovatie en flexibiliteit binnen de werkomgeving spelen hierin een rol. Zeker voor de jonge generatie op de arbeidsmarkt is een inspirerende plek om te leren en samen te werken erg belangrijk.

Factor 7: Maak je organisatie wendbaar

Organisaties zijn constant in beweging. Hoe zorg je ervoor dat de werkomgeving makkelijk aan te passen is bij veranderingen in de organisatie of wanneer er een andere manier van werken wordt geïntroduceerd? Het antwoord: een wendbare werkomgeving creëren. Door in het ontwerpproces vooruit te kijken naar bijvoorbeeld groei van de organisatie of het creëren van flexibiliteit van ruimtes en settings anticipeer je op mogelijke veranderingen. We zien steeds meer bedrijven die met hybride werken experimenteren. Het woord experiment zegt het al, er is nog ruimte voor aanpassingen en verbeteringen. Dit vraagt flexibiliteit in het ontwerp en is dus van belang om tijdig rekening mee te houden.

In ons artikel “Team Based Working vs hybride werken; Hoe blijft je team sterk?” lees je hier meer over.

Wil je meer weten?

Sta je voor een aanpassing aan je werkomgeving of heb je een volledig huisvestingsvraagstuk? We vertellen je graag meer over onze visie op huisvesting tijdens een rondleiding door ons clubhuis in Utrecht. Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende afspraak op 030-2142255 of vul onderstaand formulier in.


    (Je wordt op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld.)